کارآموزی

پذیرش کار اموز :

شرکت ارتباطات پیشرو خاورمیانه در هر نیم سال تحصیلی بر اساس جدول زیر اقدام به پذیرش کار آموز  می نماید. دانشجویان واجد شرایط می توانند با دفتر شرکت تماس حاصل نمایند.

 

                    نوع گرایش و مدرک تحصیلی                                      تعداد نفرات             
برق - فوق دیپلم 2
الکترونیک و مخابرات - لیسانس 1
کامپیوتر - لیسانس 1
   

 

شرایط کار آموزی :

حضور دانشجو در محل شرکت الزامی است.

دانشجویان لیسانس آشنا با DSP و یا FPGA در اولویت بالا قرار دارند.