گزارش نظر

با سلام در صورت امکان زمان کلاس ها را طوری تنظیم نمایید که دو روز پشت سر هم باشد یا دو جلسه پست سر هم تا کسانی که از شهرستان هم می آیند بتوانند در جلسات حضور موثرتری داشته باشند.
با تشکر