گزارش نظر

سلام
لطفا قیمت این برد را به بنده اطلاع دهید

----
با سلام
با بازرگانی شرکت تماس بگیرید .