گزارش نظر

سلام
آیا برد ezDSPro 28M35 قابلیت ارتباط با متلب و سیمولینک را دارد؟
با تشکر
با سلام.بله دوست عزیز برد قلبیت ارتباط با متلب و سیمولینگ را دارد