گزارش نظر

با تشکر از اطلاعات کامل عرضه شده برای این محصول.
ما در حال استفاده از کیف آزمایشگاه هستیم اما می خواهیم تعدادی پروژه دانشجویی برای ادامه آزمایشگاه برای دانشجویان تعریف نمائیم. به نظر شما بهترین راه حل چیست؟
-------------------------
با عرض سلام
اکنون که دانشجویان با dsp آشنا شده اند می توان راحت تر برای آنها پروژه تعریف نمود. شما می توانید بسته به توانائی داشجویان از انواع بردهای dsp استفاده کنید. ولی نزدیک ترین گزینه به کیف آزمایشگاه برد DSPro 5509 است که با وجود کتابچه کامل آکادمیک می تواند جهت آموزش بیشتر مورد استفاده قرار گیرد.شما می توانید با کمک این برد پروژهایی مانند usb ، dma ، و ... را تعریف نمائید.