گزارش نظر

آیا این برد صنعتی است؟ می توان آنرا مستقیما در محصولات صنعتی استفاده نمود؟
با تشکر
--------------------------------------
مدیر سایت :
بله. فقط کافی است هنگام سفارش محصول در خواست مدل صعتی آنرا نمایید.