گزارش نظر

با درود
با توجه به اینکه بنده ساکن تهران نیستم. می خواستم اگر ممکن است ٰدوره ترکیبی در دو روز پنجشنبه و جمعه (و در مجموع در سه هفته) برگزار شود؟
با سپاس از توجهتان
--------------------------
مدیر سایت :
لطفا اجازه دهید ابتدا با دیگر دانشجویان متقاضی هماهنگ شود. در صورت امکان اینکار انجام خواهد شد.